©2019 by PPROI

+420 770 695 669 

+420 721 935 741

+420 602 209 566

José Martího 407/2

162 00 Praha 6 - Veleslavín

Czech republic

Modern Scientific Enterprise Management, Part 2 Ten Commandments 1 + 2

1.10.

2019 

But it is impossible only from the heads of people to manage the portfolio and characteristics of company products and resources, as well as the types and parameters of processes to lead to maximum corporate ROI in their bindings. Information system,  that fully and accurately displays the relevant parameters of the company's products, processes and resources according to its territories and includes their mathematical functions support,  is necessary, resulting in the enterprise ROI. PPROI is the first and so far the only information system providing this support  .... more info here

Modern Scientific Business Management, Part 1. Introduction

11.09

2019 

Few are aware that the core of today's industrial enterprise information systems, referred to as ERP, is the umbilical cord associated with the concepts and procedures of "scientific management" born in the US over 100 years ago. .... more info  here

Snižování nákladů neplánovaných absencí

07.06

2019 

V současnosti, kdy je na trhu práce nedostatečná nabídka, mají pracovníci tendenci fluktuovat. Podniky to často řeší zaměstnáváním agenturních pracovníků, a tak se stává, že proti plánu je na směně přítomno méně pracovníků, nebo jsou přítomni pracovníci s nedostatečnou kvalifikací. Společnost PPROI připravila softwarovou aplikaci, která výše uvedeným rizikům předchází a eliminuje jejich dopady.... více zde

SME Instrument z pohledu firmy PPROI Services s.r.o.: cesta k mezinárodní expanzi i sebereflexi

27. 9.

2018

„Od začátku naší spolupráce bylo jasné, že informační systém PPROI, stěžejní produkt společnosti PPROI Services, s.r.o., nese v sobě prvky průlomové inovace“, říká Silvia Jirásková.   „Bylo pro nás opravdu těžké jasně definovat klíčové vlastnosti našeho produktu. Jsme s ním natolik sžití, že to vyžadovalo čas a nezávislou mentorskou podporu, abychom se uměli dívat na náš produkt očima našich zákazníků, mluvit jejich řečí, přesně pojmenovat klíčové benefity pro zákazníka. Potřebovali jsme si také uvědomit, že musíme fungovat v týmu, nastavit prodejní model, zamyslet se nad celkovou strategií dalšího rozvoje společnosti. V tom všem nám pomohli mentoři Technologického centra AV ČR, kteří s námi produkt i celý byznys rozebrali do detailu a poskytovali nám cennou zpětnou vazbu v průběhu celého procesu přípravy žádosti, která trvala více než 6 měsíců“, říká Marcel Matějka, ředitel společnosti PPROI Services, s.r.o.

Samotná excelence inovace ale pro SME Instrument nestačí. „Inovativnost se posuzuje zejména dle míry celospolečenského dopadu inovace, jak v ekonomickém, environmentálním či sociálním kontextu. Toto kritérium má v rámci hodnocení nejvyšší váhu“, dodává Michaela Vlková, národní kontakt pro SME Instrument, který Technologické centrum AV ČR rovněž zastřešuje ... více zde

Evropské ocenění českého podnikového software PPROI

07.09.

2018

Česká firma PPROI Services získala po mnoha tuzemských oceněních své první mezinárodní vavříny v rámci Evropské unie, kde mezi více než dvěma tisíci žadateli ze 42 zemí získala cenu pro vysoce inovativní malé a střední podniky - SME Instrument z evropského programu pro výzkum a inovace Horizont 2020.  Program je speciálně zaměřen na výjimečná a průlomová řešení s možností významně přispět k hospodářskému rozvoji Evropy. Firma musí přesvědčit, že má šanci uspět se svým produktem v silné mezinárodní konkurenci.

V průběhu čtyř let fungování nástroje SME Instrument bylo podáno celkem 47 tisíc projektových žádostí, podpořeno bylo 3 200, z čehož je pouhých 14 firem z ČR. Nízká úspěšnost – 8 % v prvním kole a 4,8 % ve druhém – je důsledkem vysokých nároků na kvalitu žádostí, excelence technologií a jejich celospolečenského přínosu ... více zde