DRM

Dynamic ROI

Management

Dáváme společný směr podnikovým aktivitám

Podniky jsou v praxi řízeny podle dílčích, často protichůdných kritérií.

PPROI umožňuje řídit všechny podnikové aktivity podle univerzálního kritéria, kterým je míra zhodnocování kapitálu ROI. 

Díky unikátní metodologii je PPROI jediným v současné době dostupným a v praxi implementovaným informačním systémem, který poskytuje uživatelům (od plánovačů a mistrů po vrcholové manažery) možnost řídit podnikové procesy, produkty a zdroje podle univerzálního kritéria řízení podniku, podle výnosnosti investovaného kapitálu - ROI.

Přelomový dopad PPROI  ​

Naše inovace poskytuje zcela nový způsob mapování a deskripce výrobního procesu a nový způsob měření kapitálových nároků  všech firemních produktů, procesů a zdrojů v reálném čase.

PPROI dává manažerům do ruky nástroj pro rozhodování, založený na optimalizaci ROI jednotlivých procesů a produktů na nejnižší možné úrovni a tím i maximalizaci ROI na úrovni celého podniku. 

 

Jedná se nejen o strategická rozhodnutí typu

  • nakoupit nebo vyrobit

  • automatizace a robotizace

  • štíhlá nebo tradiční výroba

  • výrobkové portfolio

Protože jakákoliv i ta nejmenší změna fyzických parametrů se promítá do celkového ROI podniku, slouží PPROI jako nástroj pro modelování a následné sledování drobného nepřetržitého zlepšování.
 

Unikátní architektura

PPROI postupně strukturuje data podle produktů, procesů a zdrojů ve výrobních teritoriích. Z hlediska architektury a charakterů měřených objektů je PPROI rozdělen do dvou základních částí: physical and financial. Plné a přesné fyzikální informace jsou předpokladem pro správnost finančních informací. Finanční data, kromě jiného, slouží k posuzování fyzických alternativ z hlediska maximalizace ROI.  Všechny systémové moduly jsou navrženy tak, aby snadno komunikovaly s již existujícím tradičními aplikacemi typu ERP, jakou jsou Oracle nebo SAP, pokud jsou nezbytné exporty či importy dat – ačkoliv je možná i samostatná instalace.    

ROI Machine

 ©2019 by PPROI

+420 770 695 669 

+420 721 935 741

+420 602 209 566

José Martího 407/2

162 00 Praha 6 - Veleslavín

Czech republic