Dynamic Production Planning

Týmově vyrovnaný a synchronizovaný plán výroby

Nová koncepce a algoritmy plánování výroby

 

Základním úkolem řízení výroby je každý den určovat co, kde a kdy se má vyrábět. Oproti typickým systémům MRP/ERP vytváří PPROI Teritoriálně vyrovnané a synchronizované plány, založené na aplikaci unikátních algoritmů (upravených v závislosti na různých typech procesů), které alokují operátory na pracoviště či výrobní linky v rámci teritoria v závislosti na požadavcích plánu a výrobních kapacitách.

Nová koncepce a algoritmy plánování výroby

 

Základním úkolem řízení výroby je každý den určovat co, kde a kdy se má vyrábět. Oproti typickým systémům MRP/ERP vytváří PPROI Teritoriálně vyrovnané a synchronizované plány, založené na aplikaci unikátních algoritmů (upravených v závislosti na různých typech procesů), které alokují operátory na pracoviště či výrobní linky v rámci teritoria v závislosti na požadavcích plánu a výrobních kapacitách.

Inovace plánovacího systému  ​

Naše inovace poskytuje zcela odlišný způsob řešení nedostatků standardního plánování a řízení výroby. Přinášíme nový způsob mapování a deskripce výrobního procesu a nový způsob měření kapitálových nároků  všech firemních produktů, procesů a zdrojů v reálném čase.

Unikátní znaky plánu PPROI

  • Plán pro výrobní toky v rámci týmového teritoria

  • Plán pro linky nikoli pouze izolované operace

  • Variantní takty dle počtu pracovníků

  • Dynamická tvorba pružných výrobních dávek

  • Plán vyrovnaný z hlediska kapacit pracovníků

  • Doporučený počet pracovníků v teritoriu

  • Rovnoměrné rozdělení práce v rámci směny

 ©2019 by PPROI

+420 770 695 669 

+420 721 935 741

+420 602 209 566

José Martího 407/2

162 00 Praha 6 - Veleslavín

Czech republic