©2019 by PPROI

+420 770 695 669 

+420 721 935 741

+420 602 209 566

José Martího 407/2

162 00 Praha 6 - Veleslavín

Czech republic

Aligning

Products,

Processes and

Resources to

maximize ROI

Financial

management

by ROI

Rozvoj kompetencí a řízení absencí pracovníků

Territory Leveled and Synchronized Production Plan

Standardizace a zlepšování výrobních procesů