©2019 by PPROI

+420 770 695 669 

+420 721 935 741

+420 602 209 566

José Martího 407/2

162 00 Praha 6 - Veleslavín

Czech republic

Aligning

Products,

Processes and

Resources to

maximize ROI

Finanční řízení

výroby podle ROI

Rozvoj kompetencí a řízení absencí pracovníků

Teritoriálně vyrovnané a synchronizované plánování 

výroby

Standardizace a zlepšování výrobních procesů