PSM

Process Standards Management

Nová definice standardu pro 21. století

Normujte správně a efektivně

Je váš informační systém spolehlivou základnou pro plánování, řízení a zlepšování výrobních procesů? Dokážete z vašeho informačního systému zjistit skutečné kapacity operátorů,  výrobního  zařízení a ostatních procesních zdrojů? Dokáže váš informační systém automaticky spočítat takt operací probíhajících v lince? Víte jak se mění takt při různém obsazení linky?  Dokážete rychle odhalit úzké místo jakékoliv operace či procesu? Chcete znát přesné náklady přímých procesních zdrojů v jednotlivých procesních fázích, ale nemáte proto dostatek informací? Znáte kapitálové nároky na konkrétní produkty? Pokud ne, máme pro vás řešení.

 

Informační modul PPROI PSM je

 • Adresný a přesný

  • Podchyťte v systému konkrétní procesní zdroje, jejich vlastnosti a parametry.

  • Přestaňte chybně alokovat, vkročte do světa skutečných nákladů a kapitálu

 • Efektivní

  • Využívejte znalostí a kreativity, rutinní výpočty přenechte systému

 • Konzistentní a správný

  • Zamezte logickým rozporům mezi standardy.

 • Pružný  

  • Nenechte se omezovat charakterem vašich procesů, ani limity vašich stávajících informačních systémů.

 • Detailní

  • Překročte úroveň operací a dokonale poznejte své procesy

Podchyťte v systému vše co je pro vás důležité

Zbavte se šanonů, excelových souborů, kalkulaček nebo izolovaných výpočetních nástrojů. Je lhostejné zda vyrábíte klobouky, panty, pružiny nebo tištěné spoje. Nezáleží na tom, zda jsou vaše procesy manuální nebo Industry 4.0 ready. Libovolné parametry produktů, procesů a zdrojů, které jednoduše manuálně vložíte či automaticky importujete do PPROI, se stávají součástí sdílené podnikové znalostní báze a jsou vám k dispozici pro efektivní standardizaci a zlepšování. Veškeré standardy jsou zcela transparentní a objektivně zdůvodnitelné.

Vaše časové standardy budou vždy aktuální a budou odpovídat realitě.

Rozložte vaše procesy na atomy a poznejte

jejich skutečnou podstatu

PPROI atomizuje procesy do  MIKROFÁZÍ jejichž následné automatické propojení do vazby poskytuje zcela nový pohled na procesy.  Měníte technologii, nástroj či layout? Pak každá technologická změna v rámci mikrofáze je automaticky promítnuta do celého systému a poskytuje vám novou kvalitu informací o výrobním procesu. Tento metodický průlom umožňuje PPROI IS vytvářet v reálném čase potřebné informace související s procesy, s podstatnými úsporami nákladů na sběr a údržbu dat.

Naplánujte si nezávaznou ukázku demo verze u Vás v podniku nebo online:

... a nebo rovnou zavolejte

 

+ 420 776 702 556

Získaná ocenění

Vizionáři 2017

SME Instrument Grant 2018

 ©2019 by PPROI

+420 770 695 669 

+420 721 935 741

+420 602 209 566

José Martího 407/2

162 00 Praha 6 - Veleslavín

Czech republic