6 klíčových bodů znepokojivé zprávy o přímých a nepřímých nákladech absence

 Tvrdá data o skutečných dopadech zavedení karenční doby - s těmito čísly se odbory nechlubí. 

Co mohou podniky očekávat po zrušení karenční doby.

Jaké jsou skutečné náklady spojené s absencí – v USA, Evropě i Česku.

Jak vysoké jsou přímé a nepřímé náklady spojené s absencí. Porovnejte se.

Jaké jsou ztráty produktivity způsobené nahrazením absentujících pracovníků.

ČESKO – simulace ztrát podniku s očekávanou vyšší neplánovanou absencí.  

Benchmarking z téměř tisícovky podniků.