About Us

Aligning Products,

Processes and Resources to maximize ROI

PPROI je vývojovou a implementační společností se sídlem v Praze. Naším klíčovým produktem je Informační systém PPROI - ROI Machine, který je jako jediný informační systém na světě schopen kvantifikovat vázaný kapitál a tudíž i ROI v procesech pro jednotlivé produkty.  

Co odborníci říkají o PPROI

"Teď jsem měl čas si důkladně pročíst vaše úžasné materiály a shledávám je velmi zajímavými a relevatními. Předpokládám, že recenzenti EAR je budou považovat za inovativní. Je důležité zdůraznit teoretické dopady vaší studie."

 

(Professor Salvador Carmona,

European Accounting Review)

“Koncepce PPROI mě velice zajímá. Vypadá jako inovace věděckého řízení”

 

(David Burkus

autor manažerských bestselerů „Myth of creativity“ a „Under new management")

Dáváme společný směr aktivitám v rámci celého podniku

Na rozdíl od PPROI, žádný existující ERP systém není schopen měřit ROI jednotlivých operací, procesů a produktů. Podniky jsou proto v praxi řízeny dílčími, často protichůdnými kritérii. My slaďujeme řízení podnikových činností s univerzálním kritériem, kterým je míra zhodnocování vázaného kapitálu.

Náš tým

Náš tým má široké mezinárodní pracovní zkušenosti: v EU, USA, Kanadě, Japonsku a Číně. Dva ze zakladatelů společnosti jsou mezinárodně uznávanými profesionály s akademickým zázemím a sdílejí svoje znalosti a vize s mladšími členy týmu, kteří jsou schopni uvést PPROI na globální trh v úzké spolupráci s implementačními partnery po celém světě. 

 ©2019 by PPROI

+420 770 695 669 

+420 721 935 741

+420 602 209 566

José Martího 407/2

162 00 Praha 6 - Veleslavín

Czech republic