l CZE ENG
Architektura PPROI IS z informačního hlediska

Programové vybavení PPROI IS je navrženo a realizováno jako modulární databázová aplikace
s webovým rozhraním. Jednotlivé moduly reprezentují specifické funkční celky, které plní přesně
vymezený účel a realizují stanovené algoritmy respektive navržené servisní systémové funkce.
Moduly jsou parametrizovatelné.

Fyzické rozdělení systému PPROI IS
Systém PPROI je fyzicky rozdělen následovně: