l CZE ENG
HŽP PROSTĚJOV: PPROI V ŘÍZENÍ PODNIKU

Výrobce pružin:

• listové pro nákladní automobily

• šroubové převážně pro vagóny

PPROI uplatněn poprvé v plné míře v řízení podnikových produktů, procesů a zdrojů

 Spletitost a vědomí potřeby změny 

Ve výrobě listových pružin panoval navzdory úsilí plánovačů, dispečerů a mistrů o koordinaci trvalý velký chaos, na kterém nic nezměnila konzultační firma, působící více než rok v podniku těsně před CEPC. Problém plynul z mimořádné spletitosti zdánlivě jednoduché výroby na zařízeních HŽP. Zčásti specifické postupy jednotlivých listů dané pružiny, ale i nutnost jejich společného sekvenčního zpracování na některých zařízeních, prolínání postupů různých druhů pružin na určitém zařízení; nepřehledné konvergence a divergence širokého portfolia výrobků. Všeobecné vědomí krize řízení a nutnosti zásadní změny.   

Důležitá byla i možnost změny. Český majitel podniku změnu ničím nelimitoval, svěrací kazajka praktik velkých koncernů, bránící inovacím na podnikové úrovni, neexistovala. 

Nahrazení jádra ERP – vstup do neznáma

Restrukturalizační projekt probíhal od počátku na dvou frontách. Podstatné změny layoutu, v případě velkých tepelných zařízení velmi drahé, změna způsobu práce, …, vše co je při zavádění štíhlé výroby ve fyzických procesech obvyklé. Již to čerpalo kapacity lidí. Současně i komplexní nahrazování jádra ERP, které zahrnovalo mj.

• přepracování technologických postupů všech dílů v počtu několika tisíc

• nahrazení problematických norem mnoha desítek tisíc operací přesnými plastickými normami statisíců mikrofází

• třídění a komplexní parametrizaci výrobků a zdrojů v PPROI

To vyžadovalo nejen nový, neznámý způsob práce pro členy skvělého restrukturalizačního týmu HŽP, ale i odvahu a trpělivost vedení firmy. Šlo o první takový případ v historii a obavy o výsledek byly na místě. Téměř každé vedení firmy vyžaduje reference o předchozí úspěšnosti zvažovaných postupů, jen málokteré je ochotno jít pionýrsky do neznáma. 

Školící projekt EU Štíhlá firma

Podnikové restrukturalizaci velmi pomohlo masové kaskádové školení zaměstnanců v rámci projektu Štíhlá firma, finančně podpořené fondem EU. Prošlo jím vedení, celá výroba, obchodníci i další pracovníci podniku. Pomohlo vzájemnému porozumění, překonávání bariér podnikových útvarů. Posléze usnadnilo další fázi restrukturalizačního projektu, která po výrobě měnila způsob práce v celé firmě a vše integrovala v jeden Supply chain. 

Výjimečná osobnost

Úspěch často závisí na jedincích. V extrémně náročném projektu sehrál nezastupitelnou roli ze strany HŽP ing. Radek Páleník. Garant projektu, na počátku šéf informatiky. Matematicky vzdělaný, zkušený programátor, který v minulosti pracovníkům HŽP připravil pomůcky v excelu, potřebné v důsledku neohrabanosti ERP systému BPCS. V průběhu první fáze projektu výrobní ředitel, na konci finanční ředitel. Všem novým postupům rozuměl do detailu, pracovníky HŽP průběžně vedl. Dokonce i fyzicky demonstroval dělníkům multioperační práci v linkách. 

Uznání zákazníka

První shlédnutí PPROI pracovníky Scania, významného zákazníka HŽP, mělo pozitivní reakciHŽP obdrželo zvýšené zakázky, tým PPROI byl pozván do Švédska k prezentaci systému.