l CZE ENG
PPROI - PRŮLOM V MĚŘENÍ,  PŘELOM V ŘÍZENÍ,            RŮST ROI & ZISKU

PPROI je první a jediný informační systém vyvinutý pro řízení podnikových produktů, procesů a zdrojů v zájmu zhodnocení investovaného kapitálu, ROI.

 IS PPROI - informace o ROI pro produkty a procesy

Výnosnost investovaného kapitálu je jediným univerzálním kritériem hodnocení a řízení produktů, procesů a zdrojů. Proto jsme vytvořili metodu a informační systém, který standardně poskytuje klíčové informace pro řízení v zájmu maximalizace podnikové hodnoty ROI. Metodika „Management by ROI“, založená na světově unikátním výpočtu kapitálu pro procesy a produkty, vtělená do informačního systému PPROI, dává manažerům do ruky nástroj, umožňující jednat ve shodě se zájmy investorů. 

PPROI - komplexní, rychlé, přesné a správné informace

Výjimečná metodika řízení procesů v systému PPROI obsahuje zásadní inovace metod standardizace, plánování i evidence reality, které ji zásadním způsobem odlišují od všech stávajících informačních systémů typu ERP na trhu. Výpočetní postupy PPROI, směřující od detailů k souhrnům, zajišťují rychlé, přesné a nezkreslené informace pro řízení.  

Maximum informací s minimem vstupů

Mnohostranně vyšší kvality informačně řídicího systému při nižších nárocích na vstupní informace dosahuje PPROI ve srovnání se standardními IS:

• Novou architekturou informačního systému

• Masivním nasazením aparátu vědy

• Využitím potenciálu současných informačních technologií

 KONCEPČNĚ I OBSAHOVĚ NOVÝ PODNIKOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO ÉRU SKUTEČNĚ VĚDECKÉHO, EFEKTIVNÍHO ŘÍZENÍ JIŽ EXISTUJE A PRACUJE