l CZE ENG
Kalkulace cen se zřetelem na kapitálovou
náročnost produktuNaplnění relevantního cenového vzorce

I když teorie hovoří o určování cen trhem, velká většina podniků provádí cenové kalkulace; Kalkulované ceny podniky často u zákazníků prosadí
V kalkulacích se převážně používá vzorec
Cena = Náklady ( 1 + požadovaná rentabilita) = Náklady ( 1 + Zisk / Náklady )
Ve vzorci nejsou promítnuty kapitálové nároky procesů a vzhledem k trade-off mezi náklady a kapitálem vede aplikace vzorce k velkému rozptylu hodnot ROI pro produkty
Vzorec je iracionální i hlediska logických zkoušek, z nichž žádné nevyhovuje Stačí např. organizační sloučení či rozdělení dvou podniků a náklady i kalkulované ceny produktů se změní, i když objektivní realita zůstává stejná

Cenová teorie uvádí i racionální cenový vzorec
Cena = Náklady + Kapitál * Požadovaná ROI

Naplnění tohoto vzorce však vyžaduje výpočty kapitálu v procesech pro produkt, pro což v minulosti chyběly nejen informace, ale i metodologie
V PPROI patří výpočty kapitálu k výpočtům primárním
Náklady a kapitál pro cenové účely se počítají z cenových a zdrojových standardů, včetně standardního časového využití kapacit