l CZE ENG
Kvantifikace vlivu řiditelných faktorů na ROI,
uspořádané v systému reportůKvantifikace vlivu řiditelných faktorů na ROI

PPROI počítá kapitál, náklady a ROI v procesech podle produktů jako funkci velkého počtu plně adresných a tedy přímo řiditelných faktorů, parametrů jednotlivých produktů, procesů a zdrojů
Informace o kapitálu, nákladech a ROI jsou specifikovány
– organizačně – podle útvarů podniku a externích partnerů
– časově – k určitému období příp. k rozhodnému okamžiku období
Faktory a jejich vliv na ROI produktů i podniku PPROI strukturuje pro
– různé řídicí úrovně
– různé oblasti řízení, vymezené funkčně i průřezově
Výstupy zpracování dat jsou uspořádány v soustavě reportů
– přizpůsobených charakteru podniku
Metodologie i obsah informací PPPoi se zásadně liší od tradičního rozkládání podnikových hodnot ROI
do pyramid dílčích ukazatelů (du Pont aj.), které
– mají, stejně jako ROI, celopodnikový charakter
– jsou z hlediska produktů, procesů i zdrojů zcela neadresné a jejich praktická využitelnost v řízení je
proto minimální

Typy výpočtů

Reporty PPROI obsahují všechny typy výpočtů, které jsou potřebné pro řízení podnikových produktů, procesů a zdrojů ex ante i ex post
Ex ante výpočty
– kalkulace finančních veličin pro jednotlivé produkty v podnikovém portfoliu, ze standardních parametrů produktů, procesů a zdrojů platných v období, včetně standardního časového využití zdrojů
plány (rozpočty) finančních veličin pro jednotlivé produkty a jejich souhrn; výpočty z aktuálních příp. úkolovaných standardů a z plánovaných objemů produktů; časové využití je počítáno a promítnuto do finančních veličin
– hypotetické výpočty, informující o ROI ve zvažovaných alternativách
Ex post výpočty
– aktuální hodnoty finančních veličin v realizovaných procesech v hodnocených obdobích podle produktů
– kontroling – komparace skutečných hodnot finančních veličin se standardními (rozpočtovanými) hodnotami pro příslušné procesy
– vývoj finančních veličin v procesech podle produktů; více druhů časových komparací