l CZE ENG
Výpočty zisku a ROI ve fázích hodnotového řetězce


PPROI
– oceňuje objekty hlavních procesů v procesních fázích
– počítá zisk a ROI ve fázích, čímž
– odstraňuje iracionální kolísání standardně počítaných finančníchukazatelů
v závislosti na dokončování a prodejích produktů


PPROI vykazuje vzniklou hodnotu, zisk a ROI, v průběhu celého procesu; v příkladě ve všech třech týdnech procesu
Tradiční IS evidují vzniklou hodnotu a zisk až po dohotovení či realizaci produktu;
v příkladě
– při rovnosti standardních a skutečných nákladů – vykazují nulový zisk
v týdnech 1 a 2, veškerý zisk v týdnu 3
Zisk vykázaný v období je nepřiměřený nákladům v období a běžně počítaný poměr obou veličin, rentabilita v období, nemá rozumnou vypovídací schopnost

Standardní cena versus standardní náklady objektů procesu

PPROI důsledně odlišuje standardní cenu od standardních i aktuálních nákladů objektu procesu, v průběhu celého procesu
V účetní praxi obvyklé
– ztotožňování tzv. výrobní ceny dokončeného produktu se standardními náklady i
– oceňování nedokončené výroby ve standardních nákladech
je iracionální, neboť hodnota objektu a jeho náklady jsou různé kategorie obecně, nejen v okamžiku realizace produktuplatí pro objekt procesu v kterékoli procesní fázi
PPROI logicky počítá standardní ceny objektů v procesních fázích, ze
– standardních cen finálních produktů
– standardního kapitálu a standardních nákladů
– finálních produktů a
– dílčích objektů procesu na výstupech procesních fází
Samotný pokles nebo růst standardních nákladů hladinu cen nemění,
ale zvyšuje nebo snižuje standardní zisk, generovaný ve fázích procesu
Před PPROI racionální metodika aproximace cen v průběhu procesu nutně chyběla, neboť bez informací
o kapitálu v procesech není takováto aproximace možná