l CZE ENG

O Nás

Společnost PPROI Development v uplynulých letech vyvinula světově unikátní metodologii měření kapitálové výnosnosti
podnikových procesů, produktů a zdrojů PPROI® (Product, Process & Resources Return on Investment).
Praktickým nástrojem metodologie je informační systém PPROI IS.

PPROI Services je firmou, která v rámci dlouhodobé spolupráce svým klientům poskytuje informační a znalostní podporu při
měření a zvyšování kapitálové výnosnosti jejich aktivit. Je poskytovatelem a implementátorem informačního systému PPROI IS.

Filosofie a metodologie na jejichž základě byl vyvinut náš SW a na nichž jsou postaveny naše služby odrážejí
naše přesvědčení, že

Řízení podniku v podstatě znamená správné rozhodování o optimalizaci produktů, procesů a zdrojů v jejich vzájemných vazbách.
Při tomto rozhodování vždy existuje mnoho alternativ a klíčovou úlohou managementu je jejich hodnocení
a výběr ekonomicky nejvýhodnější alternativy.
Rozhodovacím kritériem musí být ROI, protože pouze toto kritérium vede firmu ke skutečnému cíli – maximalizaci výnosnosti
investovaného kapitálu.                                                                                                                                                                                                  
Spoléhání se na jakékoliv jiné měřítko vede pouze k plýtvání kapitálem.
Obecnou aplikaci tohoto principu nazýváme „Management by ROI“