l CZE ENG

PPROI z pohledu nezávislého odborníka
PRŮLOM V MĚŘENÍ, PŘELOM V ŘÍZENÍ, RŮST ROI A ZISKU

KONCEPČNĚ I OBSAHOVĚ NOVÝ PODNIKOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO ÉRU SKUTEČNĚ VĚDECKÉHO, EFEKTIVNÍHO ŘÍZENÍ


PPROI je jediný manažerský  informační systém na světě, koncipovaný pro
finanční řízení podnikových produktů, procesů a zdrojů v jejich vazbách
dosažení univerzálního cíle podnikání – maximalizace ROI.
Přináší komplex nových klíčových informací včetně informačních prostředků pro efektivní záznamy, zpracování a prezentaci dat.
Podnik řízený podle PPROI získává vlastnosti živého organismu, cíleně řízeného primárními faktory - na kořenových příčinách.

Mnohostranně vyšší kvality informačně řídicího systému při nižších nárocích na informace dosahuje PPROI ve srovnání se standardními IS kombinací následujících prostředků:
Novou architekturou informačního systému
Masivním nasazením aparátu vědy
Využitím potenciálu současných informačních technologií.

PPROI v řídicích cyklech
PPROI plně pokrývá potřeby řízení produktů, procesů a zdrojů ve všech fázích propojených řídicích cyklů
Standardizace a zlepšování parametrů produktů, procesů a zdrojů
Plánování a řízení produktů, procesů a zdrojů v reálném čase

PPROI tak vytváří veškeré
Informační předpoklady pro dramatické zvýšení podnikových hodnot ROI